Termeni și Condiții

www.SeductionStudio.ro

 

1. TERMENI ȘI CONDIȚII

Folosirea site-ului www.SeductionStudio.ro presupune acceptarea prezentelor Termeni și Condiții de către utilizator.

 

2. COMPANIA

SC ACTIVE WHITE SRL

Reg. com.: J04/83/2013

CUI: 31141565

IBAN: RO50BTRLRONCRT0394153601 deschis la Banca Transilvania

Adresa: Loc. Onesti Jud. Bacau Str. Oituz Nr. 26

 

3. INFORMAȚII GENERALE

Informatiile si serviciile publicate pe site sunt conforme cu realitatea, însa uneori fiind vorba de angajari contractuale in prestari de diferite servicii acestea pot face obiectul unor modificari ce se individualizeaza in momentul semnarii contractului fizic cu fiecare persoana in parte. Clienții/utilizatorii www.SeductionStudio.ro vor fi întotdeauna informați la cerere dacă un produs,serviciu sau oferta este sau nu disponibila in acel moment. Aceste informații vor fi transmise prin e-mail sau telefon. Imaginile si continutul cu produsele, ofertele, concursurile, bonusurile noastre si alte asemenea pot fi schimbate în prealabil, fără o notificare specifică. Produsele, ofertele, serviciile, bonusurile si alte asemenea comercializate sau prezentate prin intermediul www.SeductionStudio.ro au caracter informativ, detaliile si angajamentele fiind luate in momentul semnarii contractului.

 

4. PROPRIETATEA - DREPTURI DE AUTOR

Utilizarea site-ului www.SeductionStudio.ro incluzând si vizitarea implică acceptarea anumitor termeni și condiții de utilizare, evident, sub forma unui contract legal între utilizator și SC ACTIVE WHITE SRL, de aceea, se recomandă citirea cu atenție a paragrafelor următoare.

Vizitarea sau orice actiune pe site-ul www.SeductionStudio.ro implică în mod automat, acceptarea acestor termeni și condiții. De asemenea, folosirea oricăror alte servicii curente sau viitoare furnizate de SC ACTIVE WHITE SRL, implică acceptarea acelorași termeni și condiții.

Întregul conținut al site-ului www.SeductionStudio.ro este protejat conform legii dreptului de autor și legilor privind drepturile de proprietate intelectuală. Folosirea fără acordul scris al SC ACTIVE WHITE SRL. a oricăror elemente aparținând site-ului www.SeductionStudio.ro se pedepsește conform legilor în vigoare.

Societatea NU conferă dreptul utilizatorului de a modifica parțial sau integral site-ul web, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, vinde sau exploata site-ul în orice altă manieră fără acordul societății. Vizitatorul / Clientul nu va modifica, copia, distribui, transmite, afișa, publica, reproduce, acorda licențe, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informație sau servicii obținute de pe sau prin intermediul acestui site web. Vă aducem la cunoștință că Seduction Studio este marcă înregistrată, în acest sens orice utilizare a mărcii fără acordul societății fiind pedepsită conform legii.

Conținutul prezentului site, inclusiv, dar fără a se limita la logo, reprezentări stilizate, simboluri, fotografii, conținut texte și altele asemenea, sunt proprietatea exclusivă a SC ACTIVE WHITE SRL. Este nepermisă copierea, distribuirea, publicarea, modificarea, completarea, utilizarea, expunerea, includerea, legarea, transmiterea, îndepărtarea însemnelor, fotografiilor, imaginilor, bucăților de text, afișarea, vinderea, etc, a conținutului, datelor, informațiilor, fotografiilor sau altor informații găsite pe site, fără permisiunea expresă acordată în scris de către SC ACTIVE WHITE SRL.

Niciun Client nu dobândește, prin utilizarea și accesarea site-ului vreun drept sau vreo licență de utilizare a vreuneia dintre informațiile de pe site. Niciun client nu are dreptul de a utiliza un dispozitiv automat sau manual pentru a monitoriza materialele disponibile pe site.

 

5. UTILIZATORII/CLIENȚII – CONFIDENȚIALITATE ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Clientul/utilizatorul are obligația de a păstra confidențialitatea asupra informațiilor despre care a luat la cunoștință cu ocazia accesării și utilizării site-ului, precum și cu ocazia comunicărilor transmise pe parcursul înregistrării, autentificării, completarii formularelor, raspunsul nostru la solicitari și alte asemenea aspecte în legătură cu utilizarea site-ului. Clientului îi este interzis să dezvăluie către terți raporturile sale cu SC ACTIVE WHITE SRL, fără consimțământul expres al societății, oferit în prealabil în scris.

Transmiterea de către Client/Utilizator de informații sau materiale prin intermediul acestui site, idei, concepte, know-how, tehnici, etc. ne oferă acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații.

www.SeductionStudio.ro are o politică strictă de respectare a confidențialității datelor clienților/utilizatorilor.

Prin acesarea site-ului și a produselor noastre, SC ACTIVE WHITE SRL prelucrează datele dvs. cu caracter personal necesare îndeplinirii scopurilor pentru care aceste date au fost solicitate și stocate. In ceea ce privește drepturile dvs. în calitate de persoană vizată astfel cum sunt ele garantate de Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date vă rugăm să accesați Politica de Securitate pusă la dispoziție și celelalte măsuri implementate pentru garantarea drepturilor dvs.

 

6. INFORMAȚII PRODUSE

Informatiile cu privire la produsele si ofertele afișate sunt valabile la momentul accesării paginii, SC ACTIVE WHITE SRL rezervându-și dreptul de a le modifica oricând, fără niciun preaviz sau notificare, acestea avand putere juridica intre parti doar in momentul semnarii contractului.

 

7. PROCEDURA DE REZOLVARE A RECLAMAȚIILOR

Orice nemulțumire legată de accesarea, utilizarea, înregistrarea pe site-ul nostru, cat si despre produsele si serviciile noastre si alte asemenea, ne va fi comunicată direct, fie telefonic, la nr. de Tel.: 0770607357, fie prin Email la adresa office@seductionstudio.ro

Nemulțumirea dvs va fi înregistrată și veți primi un răspuns în scris, pe adresa de email menționată cu ocazia aducerii la cunoștința noastră a nemulțumirii dvs, în termen de cel mult 3 zile lucratoare.

Clientul declară că este de acord să nu facă publice aceste nemulțumiri (pe rețelele de socializare, media, discuții la petreceri private sau în orice altă modalitate) sub rezerva suportării daunelor cauzate pentru prejudiciul de imagine adus Companiei prin aceste acțiuni.

 

8. MODIFICARI ALE TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

SC ACTIVE WHITE SRL își rezervă dreptul, de a efectua schimbări în orice moment cu privire la conținutul site-ului www.SeductionStudio.ro , politica, termenii și condițiile de utilizare, fără a fi necesară o notificare prealabilă către utilizatori în acest sens, desi vom fi atenți să anunțăm clienții/utilizatorii despre aceste modificări.

Utilizatorul site-ului www.SeductionStudio.ro are obligația de a verifica în mod regulat termenii și conditiile de utilizare. În cazul în care nu este de acord cu modificările aduse acestora de catre SC ACTIVE WHITE SRL., va înceta utilizarea site-ului. Dacă utilizatorul continuă să folosească site-ul, se considera ca este de acord cu modificările efectuate.

 

9. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Prin crearea și transmiterea: oricarui formular, e-mail, mesaj, si alte asemenea pe orice canal de comunicare cu SC ACTIVE WHITE SRL, Clientul/utilizatorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidentialității datelor și pentru gestionarea acestora, fiind responsabil în condițiile legii.

Prin accesarea site-ului, utilizarea site-ului, transmiterea de mesaje, formulare, etc. Clientul acceptă în mod expres și neechivoc Termenii și Condițiile site-ului în ultima sa versiune comunicată în cadrul site-ului. Ulterior ultimei conectari, utilizarea conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și condițiilor site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului. Clientul/utilizatorul este responsabil pentru verificarea versiunii finale a Termenilor și Condițiilor ori de câte ori utilizează site-ul.

Acceptarea Termenilor și Conditiilor site-ului se confirmă prin bifarea checkboxului corespunzator din site daca este cazul sau prin utilizarea site-ului.

Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daune de orice fel pe care Clientul/utilizatorul sau orice altă terță persoană le-ar putea suferi ca rezultat al îndeplinirii de către noi a drepturile sau obligațiilor legale.

Nu putem fi ținuți responsabili pentru daune aduse calculatorului dumneavoastră sau viruși care ar putea să vă infecteze calculatorul sau alt echipament ca urmare a accesării, utilizării de către dumneavoastră sau navigării pe site-ul nostru sau descărcarea de către dumneavoastră a vreunui conținut, informație, materiale, date, text, imagini, video sau audio de pe site-ul nostru.

 

 

10. FORȚA MAJORA

Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege, din motive independente de părți.

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 (cinci) zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

 

16. LEGEA APLICABILĂ

Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice neînțelegere intervenită între prati în legătură cu raporturile decurgând din prezentul Contract urmează să fie rezolvate pe cale amiabilă, iar în caz de eșec, să fie supuse instanțelor competente material din Loc. Onesti.

 

17. DISPOZIȚII FINALE

Acest site este deținut de către SC ACTIVE WHITE SRL, care vă oferă dreptul de a accesa și utiliza site-ul sub rezerva acceptării de către dumneavoastră a acestor Termeni și condiții. Accesând și utilizând site-ul vă oferiți automat și neechivoc acordul pentru respectarea Termenilor și condițiilor de pe site.

SC ACTIVE WHITE SRL are dreptul de a modifica Termenii și condițiile oricând, fără o notificare prealabilă, postând varianta actualizată pe site, iar Clientul are obligația de a citi Termenii și condițiile ori de câte ori accesează site-ul. Clientul are obligația de a respecta întocmai Termenii și condițiile de pe site și nu poate pretinde și nu se poate apăra cu necunoașterea Termenilor și condițiilor de pe site, valabili la data accesării, utilizării și/sau plasării unei comenzi pe site.

SC ACTIVE WHITE SRL organizează periodic diferite Promoții care sunt anunțate pe site. Promoțiile își încep valabilitatea în momentul publicarii acestora pe site și își încetează valabilitatea din momentul inactivării acestora pe site. Acestea produc efecte intre parti din momentul semnarii contractului, pana la acel moment acestea au un caracter informativ.